Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2824/2023 Πράξη. – ΑΔΑ: 63Π446907Θ-ΗΞΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2824/2023 Πράξη.
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 09:34:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Π446907Θ-ΗΞΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου