Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2831 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 62ΠΞ46907Θ-ΜΛΓ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2831 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 08:35:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΠΞ46907Θ-ΜΛΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου