ΧΕ-2229 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ – ΑΔΑ: 62ΕΡ46907Θ-318

Θέμα: ΧΕ-2229 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ
Ημερομηνία: 10/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΕΡ46907Θ-318
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου