ΧΕ-2253 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 628Η46907Θ-ΞΧΞ

Θέμα: ΧΕ-2253 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 11:50:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 628Η46907Θ-ΞΧΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου