Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.181 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 61ΓΛ46907Θ-Χ1Χ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.181 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 08:36:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΛ46907Θ-Χ1Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου