ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΔΑ: 61ΧΟ46907Θ-ΗΔΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 10:12:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΟ46907Θ-ΗΔΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου