Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ασπρόμαυρου θερμοεκτυπωτή SONY UP-X898MD για τις ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας». – ΑΔΑ: 614Χ46907Θ-ΜΑΞ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ασπρόμαυρου θερμοεκτυπωτή SONY UP-X898MD για τις ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 15:19:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 614Χ46907Θ-ΜΑΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου