ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 60ΚΣ46907Θ-Λ6Ε

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 08/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2023 10:28:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΚΣ46907Θ-Λ6Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου