ΧΕ-2291 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1767/2023 – ΑΔΑ: 60Η546907Θ-ΕΜΟ

Θέμα: ΧΕ-2291 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1767/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:39:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Η546907Θ-ΕΜΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου