Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 608546907Θ-Ν37

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 13:48:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 608546907Θ-Ν37
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου