ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ – ΑΔΑ: 605Ν46907Θ-3ΡΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:22:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 605Ν46907Θ-3ΡΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου