ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΝΧΙΚΩΝ ΠΡΟΔ. & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΔΑ: ΡΞ9446907Θ-75Β

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΝΧΙΚΩΝ ΠΡΟΔ. & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 14:00:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞ9446907Θ-75Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου