ΧΕ-2038 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΔΑ: ΡΒ8Σ46907Θ-Μ0Ξ

Θέμα: ΧΕ-2038 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 14:14:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ8Σ46907Θ-Μ0Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου