Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1300/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΡΤΛ846907Θ-5ΧΛ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1300/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 15:25:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΤΛ846907Θ-5ΧΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου