ΧΕ-2187 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1379/2023 – ΑΔΑ: ΡΩΣΛ46907Θ-ΘΚ4

Θέμα: ΧΕ-2187 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1379/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΣΛ46907Θ-ΘΚ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου