ΧΕ-2049 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 596/2023 – ΑΔΑ: ΡΚΣ946907Θ-ΓΑ0

Θέμα: ΧΕ-2049 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 596/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:54:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΣ946907Θ-ΓΑ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου