ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ – ΑΔΑ: ΡΚΔΓ46907Θ-ΘΕΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 14:49:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΔΓ46907Θ-ΘΕΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου