ΧΕ-2051 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1992/2023 – ΑΔΑ: Ρ93Χ46907Θ-ΖΥΚ

Θέμα: ΧΕ-2051 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1992/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:54:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ93Χ46907Θ-ΖΥΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου