ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: ΨΖΩ746907Θ-ΔΘΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 14:53:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩ746907Θ-ΔΘΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου