ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022, ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΖΑ946907Θ-57Ι

Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022, ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 14:22:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΑ946907Θ-57Ι
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου