Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΥΔΓ46907Θ-ΘΥΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 10:30:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΔΓ46907Θ-ΘΥΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου