ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΥ8Σ46907Θ-ΔΗ6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 14:45:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ8Σ46907Θ-ΔΗ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου