Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1216 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΞ1446907Θ-Ψ4Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1216 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 11:19:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ1446907Θ-Ψ4Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου