ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛ. ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡ.ΚΑΙ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 4Χ4 CM (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8Χ4 CM (ΧΩΡΙΣ LATEX) – ΑΔΑ: ΨΒΣΔ46907Θ-ΣΜΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛ. ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡ.ΚΑΙ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 4Χ4 CM (ΧΩΡΙΣ LATEX)
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8Χ4 CM (ΧΩΡΙΣ LATEX)
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 08:32:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΣΔ46907Θ-ΣΜΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου