ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΒΠΡ46907Θ-Π2Κ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 11:13:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΡ46907Θ-Π2Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου