Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1108 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΤΡΑ46907Θ-6ΕΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1108 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 08:50:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΡΑ46907Θ-6ΕΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου