Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.65 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΤΩΝ46907Θ-ΖΒΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.65 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 09:01:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΩΝ46907Θ-ΖΒΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου