Ορισμός προσωρινής Προϊσταμένης στο Οδοντιατρικό τμήμα του Γ. Ν. Χαλκίδας, – ΑΔΑ: ΨΤΩΕ46907Θ-6ΡΔ

Θέμα: Ορισμός προσωρινής Προϊσταμένης στο Οδοντιατρικό τμήμα του Γ. Ν. Χαλκίδας,
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 13:36:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΩΕ46907Θ-6ΡΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου