Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.534 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΤΛ846907Θ-ΡΓΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.534 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 10:09:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΛ846907Θ-ΡΓΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου