Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 387/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΘΥ546907Θ-ΛΛΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 387/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 08:51:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΥ546907Θ-ΛΛΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου