Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 435/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΘ3Μ46907Θ-ΖΣ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 435/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 14:20:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ3Μ46907Θ-ΖΣ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου