ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Π. – ΑΔΑ: ΨΤΔ346907Θ-Π75

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Π.
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 11:57:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΔ346907Θ-Π75
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου