Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.491 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΣΣ746907Θ-ΣΣΥ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.491 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 12:46:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΣ746907Θ-ΣΣΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου