Περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΨΣΟΕ46907Θ-ΜΔΩ

Θέμα: Περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 11/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 07:49:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΟΕ46907Θ-ΜΔΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου