Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1278 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΡΒ446907Θ-ΛΤ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1278 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 13:59:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΒ446907Θ-ΛΤ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου