ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ‘BIOVUE AFFIRMAGEN’ – ΑΔΑ: ΨΡΘΔ46907Θ-ΓΨ9

Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ‘BIOVUE AFFIRMAGEN’
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 11:27:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΘΔ46907Θ-ΓΨ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου