ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΕΡΑΝΤ ΓΙΟΝΟΥΖΑΙ – AMBUCARELIFE . – ΑΔΑ: ΨΡΟ746907Θ-ΨΨ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΕΡΑΝΤ ΓΙΟΝΟΥΖΑΙ – AMBUCARELIFE .
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 13:16:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΟ746907Θ-ΨΨ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου