ΧΕ-2095 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 613/2023 & ΧΕ 1416/2023 – ΑΔΑ: ΨΡΕ646907Θ-4ΩΑ

Θέμα: ΧΕ-2095 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 613/2023 & ΧΕ 1416/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 08:01:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΕ646907Θ-4ΩΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου