Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.131 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΡ4946907Θ-ΦΧΡ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.131 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 11:50:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ4946907Θ-ΦΧΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου