Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ» – ΑΔΑ: ΨΨΧ446907Θ-5ΝΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ»
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 15:05:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΧ446907Θ-5ΝΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου