Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 365/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΨΖ46907Θ-ΟΗΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 365/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 11:19:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΨΖ46907Θ-ΟΗΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου