Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.67 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠ5Σ46907Θ-9ΤΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.67 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 11:24:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ5Σ46907Θ-9ΤΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου