Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ G27» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΠ4446907Θ-Ο10

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ G27» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 08:07:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ4446907Θ-Ο10
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου