αυτοδίκαιη μονιμοποίηση του ιατρού Κανιώτη Κωνσταντίνου – ΑΔΑ: ΨΟΖΗ46907Θ-ΗΨ3

Θέμα: αυτοδίκαιη μονιμοποίηση του ιατρού Κανιώτη Κωνσταντίνου
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 12:16:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΖΗ46907Θ-ΗΨ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου