Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 368/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩΟΕ46907Θ-ΣΣΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 368/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 10:41:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΟΕ46907Θ-ΣΣΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου