ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ. – ΑΔΑ: ΨΩΕΖ46907Θ-ΟΩΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ
ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ.
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 07:56:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΕΖ46907Θ-ΟΩΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου