ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΝΥΥ46907Θ-ΡΦΔ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 12:25:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΥΥ46907Θ-ΡΦΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου