Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 241/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΛΥΠ46907Θ-ΕΝ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 241/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 15:48:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΥΠ46907Θ-ΕΝ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου