Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 403/2023 πράξης λόγω λήξης των συμβάσεων . – ΑΔΑ: ΨΛΣ046907Θ-ΩΒΛ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 403/2023 πράξης λόγω λήξης των συμβάσεων .
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:33:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΣ046907Θ-ΩΒΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου