Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.114 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΛΙΑ46907Θ-2Φ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.114 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 14:03:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙΑ46907Θ-2Φ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου